Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

mvo

groen-gas

Forward IT geeft op haar eigen wijze invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierbij staat de mens en onze omgeving centraal.

kantoorOns kantoor is gevestigd op het Landgoed Zonheuvel in Doorn. Te midden van de Kaapse Bossen op de Utrechtse Heuvelrug vindt u direct rechts na de ingang van het Landgoed het Forward IT pand. Iedere dag weer blijkt in wat voor inspirerende omgeving wij mogen werken. Dat is goed voor onze medewerkers, wat zich direct vertaalt in de kwaliteit van de duurzame dienstverlening naar onze klanten. Het komt dan ook regelmatig voor dat onze klanten er voor kiezen om, samen met ons, in ons kantoor te werken aan de optimalisatie van hun service management implementatie.

Het kan dan ook niet anders dat wij, werkend in zo’n duurzame omgeving, ons kleine steentje willen bijdragen aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Daarom heeft Forward IT besloten om met ingang van 2015 haar wagenpark te gaan vervangen door (meer) milieuvriendelijke auto’s. Rekening houdend met het “autoplezier” van de medewerkers, hebben wij momenteel “van alles wat” op dat gebied; van auto’s die rijden op biologisch gas, tot plug-in hybride auto’s tot zelfs een 100% elektrisch aangedreven auto. Onze medewerkers zijn gemotiveerd om, zoveel als mogelijk is, gebruik te maken van de milieuvriendelijke eigenschappen van de verschillende voertuigen en het rijden op fossiele brandstoffen voorkomen.

serious-requestRadio 3FM en het Rode Kruis zetten zich elk jaar, rond de kerstdagen, samen in om een stille ramp onder de aandacht te brengen. 3FM Serious Request focust zich, vanuit het Glazen Huis, op een voor dat jaar bepaald doel, zodat het voor het Rode Kruis mogelijk wordt om concreet in actie te komen. Forward IT ondersteunt deze acties van harte.

Als dank voor de goede relatie en de prettige samenwerking met onze klanten, was het in het verleden onze traditie om aan het einde van het jaar onze klanten “te bedanken”. Uiteraard belangrijk en van harte gemeend! Vanaf 2011 hebben wij besloten om de gelden, die hieraan besteed werden, voortaan over te maken aan de acties van 3FM Serious Request.

Op deze manier werken wij, samen met onze relaties, aan een betere wereld voor iedereen en werden inmiddels de volgende doelen ondersteund:

2011; This One’s for MAMA

Meer dan 10 miljoen moeders zijn geraakt door oorlog en staan alleen voor de zorg van hun gezin. In tenminste vijfentwintig landen ter wereld worden moeders ongevraagd getroffen door oorlog en conflicten. Vaak raken ze alles kwijt. Ze moeten vluchten en zijn kwetsbaar voor seksueel geweld. Weg van huis hebben ze geen eten, geen schoon drinkwater en geen gezondheidszorg meer. Door geweld is hun man vaak omgekomen of vermist, het huis verwoest en de oogst mislukt. Ze staan alleen in de zorg voor hun gezin.

2012; Let’s hear it for The Babies

Ruim 5,5 miljoen baby’s sterven elk jaar binnen een maand na de geboorte of voor en tijdens de bevalling. Babysterfte is een stille ramp die zich elke 6 seconden voltrekt. Oorzaak is het ontbreken van goede medische zorg en begeleiding. Klinieken of ziekenhuizen zijn vaak voor zwangere vrouwen, jonge moeders en hun baby’s niet bereikbaar of niet toegerust op de verzorging van de allerkleinsten. Veel vrouwen weten niet goed hoe zij goed voor een pasgeboren kindje moeten zorgen. Met eenvoudige hulp en begeleiding kan deze stille ramp bestreden worden.

2013; voorkomen van diarree

Elk jaar sterven ruim 800.000 kinderen aan diarree, elke dag 2200 kinderen. Dat zijn ruim 70 volle schoolklassen per dag. Jonge kinderen, met name die tot vijf jaar oud, zijn kwetsbaar omdat ze nog weerstand moeten opbouwen en diarree breekt de weerstand af. Kinderen met diarree die niet behandeld worden sterven door uitdroging.

2014; hands off our girls.

Wereldwijd wordt een op de vijf vrouwen verkracht, gedwongen tot seks of op een andere wijze seksueel misbruikt in haar leven. In conflictgebieden zijn vrouwen extra kwetsbaar omdat seksueel geweld als een vernederend wapen wordt ingezet. Seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de slachtoffers, maar heeft ook economische en sociale impact. Het seksuele misbruik is een taboe, door schaamte omgeven. Slachtoffers worden vaak uitgesloten van de gemeenschap. Herstel van deze vrouwen is belangrijk. Uit humanitair oogpunt, maar ook omdat juist vrouwen tijdens en na conflicten de basis leggen voor wederopbouw. Zij zorgen voor de kinderen en de inkomsten van een gezin, zij zorgen voor de gemeenschap en de familie.

2015; Keep them going

Bijna 50 miljoen kinderen en jongeren kunnen niet (regelmatig) naar school of een beroepsopleiding volgen als gevolg van conflict. Grote, vaak jarenlange conflicten maken mensen extreem kwetsbaar op de korte en lange termijn. Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn tijdens oorlog niet zeker. Jongeren en kinderen raken gewond, invalide, ze sterven, moeten vluchten of raken gescheiden van familie. Het dagelijks leven is volledig ontwricht. Inkomen en basisvoorzieningen zijn niet voor handen. Ook ontbreekt het vaak aan infrastructuur; scholen en ziekenhuizen zijn verwoest en gesloten. In plaats van dat kinderen zich ontwikkelen en leren, zijn ze in oorlogsgebied bezig om te overleven en ontstaan er leerachterstanden. De “next generation” verliest hierdoor toekomstperspectief.

2016; Laat ze niet stikken

In ontwikkelingslanden zoals Ivoorkust, Ethiopië en Soedan is de stille killer longontsteking. De overlevingskans van vele jonge kinderen is klein en zij krijgen geen eerlijke kans om op te groeien en zich te ontwikkelen. Vooral kinderen van vijf jaar en jonger in arme plattelandsgebieden zijn kwetsbaar. Hun weerstand is vaak slecht, waardoor ze sneller vatbaar zijn voor longontsteking.
Wat ook niet meehelpt is dat veel arme gezinnen leven, slapen en koken in één ruimte. Als het eten binnenshuis wordt bereid op houtskool of mest, ontstaat er ongezonde rookvorming. In combinatie met slechte ventilatie kan dit dodelijk zijn. Deze stille ramp eist elke 35 seconden een kinderleven door longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen hieraan. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie. Voorkomen en genezen is cruciaal, maar helaas niet vanzelfsprekend.

2017; Breng ze weer samen

Kerst is een tijd van samen zijn. Dat geldt helaas niet voor iedereen. Er zijn meer dan 1 miljoen vermiste personen geregistreerd bij het Rode Kruis. De meeste mensen worden gezocht door meer dan drie familieleden. Dat betekent dat wereldwijd zo’n 4 miljoen ouders en kinderen elkaar kwijt zijn. Het aantal opsporingsverzoeken voor kinderen is de afgelopen jaren met ruim 20 procent toegenomen. Dit komt onder andere door het groeiend aantal mensen dat op de vlucht is en door de toename van het aantal (natuur)rampen. Zo’n 12 kinderen per minuut moeten hun huis ontvluchten, wat leidt tot een sterk groeiend aantal dat hun ouders kwijt raakt.
Het doel van de actie van dit jaar is om vermisten op te sporen, te registreren en verscheurde families weer bij elkaar te brengen.

Een nieuwe traditie die wij ook onze relaties van harte aanbevelen!