Over ons

Forward IT’s werkwijze

Forward IT neemt graag de tijd om de wensen van de klant helder in kaart te brengen en geven vervolgens directe en betrouwbare adviezen. Op maat gesneden, flexibel, met een heldere prijsstelling. Het principe “afspraak is afspraak” vinden wij uiterst belangrijk, daar investeren wij dagelijks in. Indien een opdracht gegund wordt aan Forward IT, hanteert zij bij de uitvoering hiervan, in grote lijnen, de volgende werkwijze:

Pre-consultancy of scoping

Om ervoor te zorgen dat de invoering van de nieuwe software goed aanslaat (alles valt en staat bij de acceptatie door de gebruikers!) en u steeds precies weet of u binnen de begrote kosten blijft, werkt Forward IT met een scoping traject. In deze fase inventariseren wij uw wensen en eisen en kunnen wij u, desgewenst, ondersteunen met het definiëren van processen en procedures. In deze fase zal Forward IT, indien nodig, op deelgebieden gerichte specialisten inbrengen. Alhoewel elke Forward IT consultant in staat is om een volledig traject in te vullen, hebben de verschillende consultants toch ook hun specialisaties. Hierbij valt te denken aan specialisten op het gebied van user interface, databases, communicatie en zaken die de infrastructuur van de klant “raken”, zoals bijvoorbeeld security, e.d.

Vervolgens leveren wij een helder scoping rapport op. In dit rapport staat duidelijk omschreven hoe de applicatie zal worden ingericht. Ook staat hierin omschreven welke activiteiten, met de eventueel daaraan gekoppelde partijen, hiervoor benodigd zijn en zal een aantal implementatiedagen zijn bepaald. Na uw goedkeuring van het scoping rapport is dat voor ons bindend (fixed price) en volgt de daadwerkelijke implementatie fase.

Consultancy in de vorm van implementatie

Hierbij gaan wij aan het werk om, hetgeen we met elkaar hebben vastgelegd in het scoping rapport, daadwerkelijk uit te voeren. Afhankelijk van de situatie kan dit deels bij Forward IT en/of deels op locatie van de klant geschieden. Tijdens het implementatietraject houdt de consultant nauw contact met de verantwoordelijke(n) bij de klant en houdt hij de klant op de hoogte van de vorderingen. Afhankelijk van het project zal dit geschieden door mondelinge of schriftelijke rapportage, dan wel d.m.v. (een) tussentijdse presentatie(s). De senior consultants van Forward IT zijn volledig opgeleid en geautoriseerd door de producent. Forward IT werkt veelal volgens OTAP (Ontwikkelen, Testen, Acceptatie, in Productie stellen).

Training

Het is het streven van Forward IT om zoveel mogelijk informatie en kennis aan de klant over te dragen, zodat de klant zoveel mogelijk “self supporting” is. Dit gebeurt al in het implementatietraject, maar daarnaast verzorgt Forward IT hiertoe ook zogenaamde Administrator Trainingen. Indien gewenst en noodzakelijk kan Forward IT ook gebruikerstrainingen verzorgen voor (groepen van) gebruikers. Deze trainingen worden gegeven op basis van het geïmplementeerde systeem van de klant, in sessies van 3 uur voor max. 8 personen per sessie. De ervaring leert echter dat veel van onze klanten, na implementatie, prima in staat zijn om de gebruikerstraining zelf te verzorgen via het train de trainer principe, waarbij direct aan de medewerkers de interne (nieuwe) procedures kunnen worden overgedragen.

Nazorg

Op basis van de afgesloten Maintenance- en Support overeenkomst heeft u, naast het recht op gratis nieuwe versies, releases of updates, recht op gratis telefonische Nederlandstalige helpdesk ondersteuning van Forward IT. Om u via de helpdesk adequaat te kunnen ondersteunen archiveert Forward IT van haar klanten de meest recente kopie van de implementatie. Middels e-mail houdt Forward IT u op de hoogte van (nieuwe) wetenswaardigheden rond uw product.